Ελληνικά Νέα

ΗΠΑ: Ἐγγυήτρια δύναμις ἡ Τουρκία στήν Παλαιστίνη!

ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ἔκπληξις περίμενε τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὅταν ἐδέχθη τόν Ἀμερικανό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν στό σπίτι του στά Χανιά.

Τί ἀνακοίνωσε ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν μετά τήν συνάντηση μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στά Χανιά – Πενιχρά τά κέρδη γιά τήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική

ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ἔκπληξις περίμενε τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὅταν ἐδέχθη τόν Ἀμερικανό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν στό σπίτι του στά Χανιά. Προερχόμενος ἀπό τήν Τουρκία ὁ Ἀμερικανός ἐπίσημος εἶχε ἤδη διαμορφώσει ἕναν σημαντικό ρόλο γιά τήν γείτονα χώρα, ἐνῷ στήν Ἑλλάδα ἐπιφυλάσσει ἁπλῶς συμμετοχή στήν ναυτική ἐπιχείρηση προστασίας τῆς ναυσιπλοΐας στήν Ἐρυθρά. Καί μάλιστα χωρίς οὐσιαστικά ἀνταλλάγματα, πέρα ἀπό κάποιες φιλοφρονήσεις. Ἀπ’ ἐναντίας ἀπό τήν Τουρκία περιμένει νά ἀξιοποιήσει τούς δεσμούς καί τήν ἐπιρροή της, τόσο γιά τήν ἀποτροπή ἐπεκτάσεως τοῦ πολέμου ὅσο καί γιά τήν διαμόρφωση τῆς «ἑπομένης ἡμέρας» τήν ὁποία οἱ Ἀμερικανοί ὁραματίζονται μέ τούς Παλαιστινίους νά ἔχουν δική τους κρατική ὀντότητα. Ὅλα αὐτά ὅμως συζητήθηκαν μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Ὄχι μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό… Τήν ἑπομένη ὅμως τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν στήν Ἀθήνα «κυβερνητικές πηγές» καί τά φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα ἐπικεντρώνονται στό ἄν θά πάρουμε νέα μαχητικά F-35! Λές καί αὐτό ἦταν τό ζήτημα πού ἔφερε στήν περιοχή τόν Ἀμερικανό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Εὐλόγως λοιπόν ἀνησυχοῦμε ὅτι κάτι δέν ἔχει πάει καλά σέ αὐτήν τήν συνάντηση καί γίνεται προσπάθεια νά ἀποσπασθεῖ ἡ προσοχή τῶν πολιτῶν ἀπό τό κύριο ζήτημα.

Ὅταν μάλιστα τό κυβερνητικό «ἀφήγημα» περί μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν δέν ὑποστηρίζεται ἀπό δηλώσεις τοῦ ἰδίου τοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν, οἱ ἀνησυχίες μας ἐπιτείνονται. Δυστυχῶς ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός ἦλθε στήν Κρήτη γιά νά δηλώσει ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους πόσο σημαντική εἶναι ἡ Τουρκία γιά τίς ἐξελίξεις στήν Μέση Ἀνατολή. Μάλιστα στό ἐπίσημο ἀμερικανικό κείμενο ἡ Τουρκία ἀναφέρεται μέ τήν τουρκική ἐκφορά τοῦ ὀνόματός της, ὅπως θέλει νά τό ἐπιβάλει ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν Türkiye. Ὄχι Turkey. Ἐνῷ ἡ Ἑλλάς εἶναι ἁπλῶς Greece. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Ἄντονυ Μπλίνκεν ἐξαίρει τό γεγονός ὅτι οἱ κ.κ. Ἐρντογάν καί Μητσοτάκης ἔφεραν πιό κοντά τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία (Türkiye πάντα γιά νά μήν δυσαρεστεῖται ὁ Πρόεδρος τῆς γείτονος), τήν ἀναδεικνύει σέ ἐγγυήτρια δύναμη γιά τήν Μέση Ἀνατολή.

Δηλώνει συγκεκριμένως: «Στήν Τουρκία (Türkiye) ἐπικεντρωθήκαμε, δίδοντας μάλιστα μεγάλη ἔκταση στό τί ἡ Τουρκία (Türkiye) μπορεῖ νά κάνει χρησιμοποιῶντας τήν ἐπιρροή της, χρησιμοποιῶντας τούς δεσμούς της, προκειμένου νά βοηθήσει στό νά μήν ἐπεκταθεῖ ἡ σύγκρουσις στήν Μέση Ἀνατολή. Καί συζητήσαμε ἀκόμη γιά τόν ρόλο πού ἡ Τουρκία (Türkiye) μπορεῖ νά διαδραματίσει τόσο κατά τήν ἑπομένη ἡμέρα γιά τήν Γάζα ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀπαιτητικῶν ἐρωτημάτων τῆς κυβερνησιμότητος ὑπό παλαιστινιακό ἔλεγχο, τῆς ἀσφαλείας καί τῆς ἀνοικοδομήσεως ὅσο καί τῆς συνεργασίας μέ ἄλλους στό πλαίσιο τῆς προσπαθείας γιά διαμόρφωση συνθηκῶν ἀνθεκτικῆς καί διαρκοῦς εἰρήνης καί ἀσφαλείας στήν περιοχή». Γιά τήν Ἑλλάδα δέν εἶχε νά πεῖ κάτι ἀνάλογο. Προτίμησε νά εὐχαριστήσει τόν κ. Μητσοτάκη ἐπειδή τόν «δέχθηκε στό σπίτι του»!

Καί ἀφοῦ ἠκολούθησαν οἱ συνήθεις κοινοτυπίες περί ἑλληνοαμερικανικῆς φιλίας καί συνεργασίας, μᾶς εἶπε ὅτι ἕνας τρόπος νά διακηρυχθεῖ ἡ συνέχεια αὐτῆς τῆς κοινῆς δράσεως εἶναι ἡ συμμετοχή τῆς ἑλληνικῆς φρεγάτας στίς ἐπιχειρήσεις γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ναυσιπλοΐας στήν Ἐρυθρά. Γιά τήν Τουρκία, λοιπόν, ρόλος ἐγγυητρίας δυνάμεως μέ ἐπιρροές καί δεσμούς πού μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει, γιά δέ τήν Ἑλλάδα ρόλος ἁπλῆς συμμετοχῆς σέ μίαν ἐπιχείρηση διατηρήσεως ἀνοικτῶν τῶν διαύλων ναυσιπλοΐας. Κάτι πού ὡς ναυτική χώρα ἔπρεπε οὕτως ἤ ἄλλως νά κάνουμε, ἀλλά πού θά περιμέναμε νά ἐκτιμηθεῖ. Καί νά φέρει διπλωματικά καί ἄλλα ἀνταλλάγματα. Ὄχι ἁπλές φιλοφρονήσεις. Ὅπως ἀκριβῶς εἶχε γίνει καί τό 1990, ὅταν ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης στέλνοντας μιά φρεγάτα στήν Ἐρυθρά ἐξησφάλισε, ἐκτός τῶν ἄλλων, τήν παραχώρηση ἑπτά πολεμικῶν πλοίων γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Στόλου μας καί μεγάλου ἀριθμοῦ μαχητικῶν καί μεταφορικῶν ἀεροσκαφῶν. Τώρα, τίποτε.

Καθόλου περίεργο πού στήν συνέχεια δέν ὑπῆρξαν ἐρωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά μέ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά μόνον σχετικά μέ τήν Τουρκία καί μέ τό κατά πόσον ἔδειξε ὅτι προτίθεται νά ἀναλάβει ὑποχρεώσεις ὡς πρός τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν Γάζα καί τήν ἀποτροπή ἐπεκτάσεως τῶν συγκρούσεων. Ἐν προκειμένῳ ὁ κ. Μπλίνκεν εἶπε: «Ἀπό τίς σημερινές μας συζητήσεις προκύπτει ὅτι ἡ Τουρκία (Türkiye) εἶναι ἕτοιμη νά διαδραματίσει θετικό καί παραγωγικό ρόλο στό ἔργο πού πρέπει νά ἀναληφθεῖ τήν ἑπομένη τοῦ τέλους τῆς συρράξεως ἀλλά καί εὐρύτερα στήν προσπάθεια νά βροῦμε ἕνα δρόμο γιά ἐξασφάλιση ἀνθεκτικῆς εἰρήνης καί ἀσφαλείας. Συζητήσαμε γιά αὐτό. Δέν μπορῶ νά δώσω περισσότερες λεπτομέρειες πέρα ἀπό τό ὅτι εἶναι καθαρά πρόθυμοι νά παίξουν ἕναν ρόλο παραγωγικό. Νομίζω ὅτι εἶναι ἐπίσης ἕτοιμοι νά χρησιμοποιήσουν τούς δεσμούς καί τήν ἐπιρροή πού ἔχουν, καθώς καί τίς σχέσεις τους μέ κάποιους ἀπό τούς πιό σημαντικούς παῖκτες καί κάποια σημαντικά κράτη τῆς περιοχῆς, καί νά κάνουν κάθε τί δυνατόν γιά τήν ἀποκλιμάκωση καί τήν ἀποτροπή τῆς ἐπεκτάσεως τῆς συγκρούσεως. Ἡ Τουρκία μπορεῖ νά διαδραματίσει ζωτική σημασίας ρόλο στό νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό. Σέ αὐτό ἀφιερώθηκε ἕνα μεγάλο μέρος τῶν συνομιλιῶν μας. Συμμερίζονται καί αὐτοί (οἱ Τοῦρκοι) τό ἐνδιαφέρον μας νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια».

Εἰδικώτερα, ἐρωτήματα δημιουργεῖ ὅμως ἡ τοποθέτησις τοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν συνολικά ἐπί τῆς καταστάσεως ὅπου κατ’ οὐσίαν ἐξομοιώνει τό Ἰσραήλ μέ τήν Χαμάς τήν ὁποία ἐξακολουθεῖ νά περιλαμβάνει στόν κατάλογο τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. Εἶναι ἄραγε τυχαῖο ὅτι ἡ –λεκτική ἔστω– στροφή αὐτή ἐπέρχεται μετά τήν ἐπίσκεψη Μπλίνκεν στήν Τουρκία καί τίς συζητήσεις του μέ τόν Ἐρντογάν; Σχετικῶς ἀναφέρει: «Ὑπάρχουν διαφορετικές προοπτικές, διαφορετικές ἀνάγκες, διαφορετικές ἀπαιτήσεις. Ἀλλά εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά ἐμπλακοῦμε σέ αὐτήν τήν διπλωματία τώρα τόσο γιά χάρη τοῦ μέλλοντος τῆς ἴδιας τῆς Γάζας, ὅσο καί εὐρύτερα γιά χάρη τοῦ μέλλοντος τῶν Ἰσραηλινῶν καί τῶν Παλαιστινίων καί γιά τήν περιοχή συνολικά. Ὑπάρχει ξεκάθαρα μιά ἔντονη ἐπιθυμία μεταξύ τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων στήν περιοχή γιά ἕνα μέλλον εἰρήνης, ἀσφαλείας, ἀποκλιμακώσεως τῶν συγκρούσεων, ὁλοκληρώσεως τῶν χωρῶν, καί αὐτός εἶναι ἕνας δρόμος. Αὐτό εἶναι ἕνα μέλλον».

Ἡ ἀναφορά του σέ «ὁλοκλήρωση τῶν χωρῶν» ἀποτελεῖ σαφῆ στήριξη πρός τήν πρόθεση τῶν Παλαιστινίων γιά ἀπόσχιση καί δημιουργία κρατῶν μέ πλήρη αὐτοτέλεια. Παρ’ ὅτι εἶναι βέβαιον ὅτι σέ μία τέτοια περίπτωση ἡ Χαμάς θά συνεχίσει νά κυριαρχεῖ.

 

Πηγή: Εφημερίδα Εστία

blank

 

 

Haberin devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu