Yunanistan Haber

Yunanistan Kültür Bakanı Mendoni’ye Mektup Gönderdi

"Yunan Resmi politikasına göre adalarda Türk olmadığı tezini teyit etmeyen birkaç belge ve araştırmayı yeniden anımsatmakta yarar görmekteyim."

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’ye mektup gönderdi.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  Başkanı Kaymakçı, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’ye Rodos ve İstanköy Türk varlığını belgeleyen beş yabancı belge hakkında bilgilendirme ve Yunan Milletvekili Fotini Pipili’nin Roisder’in çalışmaları hakkında faşist yaklaşımını kınayan bir mektup gönderdi.

Kaymakçı’nın mektubu aynen aşağıdaki gibidir:

 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)/ Rhodes, Kos(İstanköy) and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

“•Bahçelievler, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, Karşıyaka Belediyesi, 1851/10. Sk. No:3 Pk:77, 35600 Karşıyaka/ İzmir/Türkiye • Tel.: +0090 (232) 362 0644

E-posta:info@rodosistankoyturkleri.org.tr www.rodosistankoyturkleri.org.tr

Başkan:Mustafa Kaymakçı

E-posta: mustafa.kaymakci68@gmail.com

 

Sayın Lina Mendoni 10 Haziran 2024

Ministry of Culture and Sports

Mpoumpoulinas 20-22 Str,

106 82 Athens

İlgi: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019_opt.pdf adlı raporun sonunda 22 Mart 2022 Pazartesi 98.Meclis Oturumu’nda  Milletvekili Bay Fotini Pipili’nin yapmış olduğu konuşmaya ilişkin.

Sayın Bakan.

Size daha önce göndermiş olduğum mektuplarda, derneğimizin amaçları arasında; “Ada Türklerinin çift dillilik temelinde okullarda Türkçe öğrenme haklarının yeniden verilmesi, adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular” olduğunu yazmıştım.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan birinin de; “Türk ve Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi dileğimizdir”demiştim.

Sayın Bakan,

Size bu  kez yazmamın nedeni; https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019_opt.pdf adlı raporun sonunda 22 Mart 2022 Pazartesi 98.Meclis Oturumu’nda  Milletvekili Bay Fotini Pipili’nin yapmış olduğu konuşmaya ilişkindir.

Ancak bu konudaki görüşmelerimi yansıtmadan önce, Yunan Resmi politikasına göre adalarda Türk olmadığı tezini teyit etmeyen birkaç belge ve araştırmayı yeniden anımsatmakta yarar görmekteyim.

Sayın Bakan,

Size, “Onikiada’da Türk vardır” konusunda, Türk belgeleri dışında sadece güncel dört yabancı belge ile birlikte bir Yunan yazarından alıntı yapmış olduğum belgeyi bildirmekle yetineceğim.

Bunlardan birincisi; ”Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları”dır.

İkincisi; Willy Fautré’nin ”Yunanistan:Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler” adlı raporudur.

Üçüncüsü; Kira Kaurinkoski’nin “ “Kos ve Rodos’daki Etnik Türkler:  Kültür ve Haklar Üzerine Düşünceler” adlı çalışmasıdır.

Dördüncüsü; Panayote Dimitras’ın” Rodos ve İstanköy’deki Türk Azınlık: Uluslararası Arenada Tanınma – Yunanistan’da Zulüm”adlı çalışmasıdır.

Beşincisi ise; 1947 yılında Rodos ve İstanköy’ün Yunanistan’a verilmesinden sonra İstanköy Askeri İdaresi Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı ilk duyuruya aittir. Duyuruda Krekoukais; “İstanköy Adası Türk sakinleriyle uyum içinde ve kardeşlik sevgisiyle yaşamayı arzuluyoruz.” Demektedir.

Sayın Bakan,

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019_opt.pdf adlı raporun sonunda 22 Mart 2022 Pazartesi 98. Meclis Oturumu’nda  Milletvekili Bay Fotini Pipili’nin yapmış olduğu konuşmada; Rodos, İstanköy ve Onikiada  Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne gönderdiği mektup hakkında oldukça çirkin sözler sarf etmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Buna bağlı olarak raporda, milletvekilinin konuya ilişkin soru önergesine verilen cevabın ek olarak paylaşılması da sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda yaptıkları girişimlerden duyulan rahatsızlığı göstermektedir. Bu durum sivil topluma karşı hoşgörüsüz bir yaklaşımı göz önüne sermekte ve de doğrudan Rodos-İstanköy’de Türk toplumu temsilcilerine karşı ön yargı ve nefret dolu tutumu da işaret etmektedir.

Sayın Bakan,

Bildiğiniz üzere; “Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlardan ya da üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır”.

Bu kapsamda derneğimizin de ana amacı; belirtildiği üzere Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımızın Türk kimliği ile kabul edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktır.

Sayın Bakan,

Ben bir bilim adamıyım. Bilim neden-sonuç ilişkilerini araştırır ve nesneldir. Uluslararası ilişkilerde de bir tezin geçerliliği; antlaşmalara, tarih bilimine, sosyolojik gerçeklere ve bunların ışığında belgelere dayanır.

Dolaysıyla dernek olarak değindiğim temel ilkelerle çalışmalarımızı yapmaktayız ve de hiçbir şekilde ve zamanda muhataplarımıza karşı etik dışı değerlendirmelere yönelmedik, yönelmeyeceğiz. Bay Fotini Pipili’nin derneğimiz hakkında yapmış olduğu değerlendirmeleri, etik dışı olduğu kadar faşizan bir eğilimin yansıması olarak görmekteyiz. Bildiğiniz üzere faşizm çarpıtılmış bir ulusçuluğa dayanan bir baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğretidir.

Diğer yandan İkinci Dünya Savaşı’nda faşist ordularına karşı kahramanca savaşan Yunanların bu görüşe katılmadığını düşünmekle birlikte, raporda konuya ilişkin soru önergesine verilen cevabın ek olarak paylaşılmasını da yadırgadığımı ifade etmek isterim.

Durumu bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Başkan

 

Ek 1: İstanköy Askeri İdaresi Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı ilk duyurunun Yunancası

blank

Ek 2: İstanköy Askeri İdaresi Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın duyurusunun  alındığı kitap

blank

9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul  edilen “Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararlar:The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos”  başlıklı    karar

Fautre,W.,2017.”Yunanistan:Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler”. Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN) ve Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları. Brussels, January 2017

Haberin devamını oku

Bir Yorum

  1. Κύριε Ταχσίν εφοσον είστε” τούρκος” ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΠΗΚΟΟΤΗΤΑ!!!ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ”τούρκοι”….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu