Batı Trakya Haber

Yunanistan’dan Batı Trakya’da İki Dilli Türk Anaokullarının Kurulmasına İzin Verilmesini İstedi

Melek Kırmacı Arık, Yunan makamlarından Batı Trakya’da iki dilli Türk anaokullarının kurulması ve bölgede iki dilli özel anaokulları kurulması başvurularına izin verilmesini talep etti.

ABTTF, AP Azınlıklar Intergrubu’nun toplantısına katıldı. ABTTF, toplantıda yaptığı sunumda Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında yaşadığı sorunları dile getirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Avrupa Parlamentosu (AP) Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İntergrubu’nun 7 Nisan 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Toplantıya iştirak eden ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim verecek iki dilli azınlık anaokulları eksikliği başta olmak üzere Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında yaşadığı sorunlar hakkında bir sunum yaptı.

İntergrup Eş Başkanları François Alfonsi (AP Milletvekili, Fransa) ve Loránt Vincze’nin (AP Milletvekili, Romanya) yönettiği toplantıya yaklaşık elli kişi katıldı.

Alfonsi’nin moderatörlüğündeki ilk oturumda, çatışmaların çözümünde alternatif olarak bölgesel özerklik ve bölgesel özerkliğin dilsel azınlıkların dilsel ve kültürel haklarının garanti altına alınmasında nasıl bir etkisi olabileceği tartışıldı. Bu oturumda konuşan Finlandiya’daki İsveççe konuşan topluluğun yaşadığı Aland Özerk Yönetimi’nde Sanayi ve Ticaret Bakanı Fredrik Karlström ve Aland Barış Enstitüsü Direktörü Sia Spiliopoulou Akermark, Aland bölgesindeki özerkliğin tarihi ve güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Vincze’nin moderatörlüğündeki ikinci oturumda sunum yapan ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun “Türk” kimliğini tanımadığını ve eğitim özerkliğine sürekli müdahalelerde bulunduğunu kaydetti. Öğrenci sayısını yetersizliği gerekçe gösterilerek Batı Trakya bölgesindeki Türk ilkokullarının Yunan makamlarınca yıllar içerisinde teker teker kapatıldığını not eden Kırmacı Arık, Yunanistan’da okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına karşın Batı Trakya’da iki dilli Türk anaokulları kurulmasına izin verilmediğini, Türk toplumuna mensup çocukların ana dilleri Türkçe’de iyi bir eğitim alma hakkından mahrum bırakıldığını aktardı.

Kırmacı Arık, Batı Trakya’da iki dilli Türk anaokulları eksikliği hakkında öğrenci velisi Ozan Ahmetoğlu imzasıyla AP Dilekçeler Komitesi’ne sunulan dilekçenin orijinal başlığında yer alan “Batı Trakya Türk toplumu” ibaresinin dilekçenin 10 Ocak 2022’de ilgili komitede görüşülmesinin ardından çıkartıldığını aktardı. Kırmacı Arık, AP Dilekçeler Komitesi’nden AP Kültür ve Egitim Komitesi’ne gönderilen dilekçeye dair hazırlanacak görüş öncesinde dilekçeye konu iki dilli Anaokullar sorununu detaylarıyla aktardı.

Yunanistan’ı Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğine saygı göstermeye çağıran Kırmacı Arık, Yunan makamlarından Türk azınlık okulları sistemi içerisinde Batı Trakya’da iki dilli Türk anaokullarının kurulması ve bölgede iki dilli özel anaokulları kurulması başvurularına izin verilmesini talep etti.

Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde söz alan Vincze, AP üyesi Yunan milletvekillerinin Yunanistan’da bir Türk azınlığının var olduğunu reddettiğini ve onlarla diyalog kurmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtirken Alfonsi de AP Milletvekilleri olarak Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumuna yönelik tavrını kınamaları gerektiğini söyledi.

Haberin devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu