Batı Trakya Haber

“35 Yıl Geçti Azınlığın Haklarında En Küçük Bir Gelişme Olmadı”

“29 Ocak 1988’in üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen, azınlık toplumunun kolektif haklarında en küçük bir gelişme olmamıştır. Maalesef, mevcut sorunların üzerine yenileri eklenmiştir.”

“Batı Trakya Türkü 29 Ocak 1988 tarihinde haksızlıklara ‘Dur’ diyerek tüm dünyaya ‘Türküm’ diye haykırmıştır”

Batı Trakya’da Türk Azınlığın kurum ve Kuruluşları 29 Ocak 1988’deki “Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü” yıldönümü dolayısıyla yazılı birer mesaj yayımladı.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yapılan açıklama şöyle:

“29 Ocak 1988, Batı Trakya Türk Azınlığı için Türk kimliğinin ve Yunan vatandaşlığına sahip olmanın bilinciyle hareket ederek kendisine yapılan insan ve azınlık hakları ihlalini dünya kamuoyuna haykırdığı gündür. Derneklerinin isimlerinde ‘Türk’ kelimesi bulunduğu için kapatılmasına, öz benliğinin inkârına dayanamayan Batı Trakya Türkü 29 Ocak 1988 tarihinde haksızlıklara ‘Dur’ diyerek tüm dünyaya ‘Türküm’ diye haykırmıştır. Bu nedenle dövülmüş, her çeşit maddi ve manevi baskıya maruz kalmış; fakat hiçbir zaman Türklüğünden taviz vermemiş ve daima soğukkanlılığını korumuştur.
Batı Trakya Türkleri için tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edilen 29 Ocak, toplumsal mücadelenin kadın ve erkek, köylü ve kentli tek yürek halinde hareket ederek ‘Türk’ kimliklerini ve bu kimliğin hiçbir güç tarafından değiştirilemeyeceğini dünyaya haykırdığı gündür. Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak 1988 tarihinde yıllardan beri maruz kaldığı değişik haksızlıklara ve baskı politikalarına hep bir ağızdan hayır demiş ve Yunan yetkililerince inkâr edilen ‘Türk’ benliğine sarılarak, haklarından en ufak bir taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gür bir şekilde haykırmıştır.
29 Ocak 1990 tarihinde farklılığa tahammülü olmayan, hoşgörüsüz ırkçı kesim planlı bir hareketle Batı Trakya Türklerine saldırmış, maddi ve manevi zararlar vermiştir. Bu zararlar hala tazmin edilmemiştir.
Her fırsatta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ve de diğer ülkelere demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye kalkan ülkemiz yöneticileri, aydınları, bilim adamları, basın mensuplarının hiçbir zaman özeleştiri yapamamış olmaları düşündürücüdür.
29 Ocak’ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen, bugün hala Batı Trakya Türk Azınlığının etnik kimliği inkâr edilmekte ve temel hak ve özgürlüklerinin engellenmesi devam etmektedir. Kendisini ilgilendiren tüm konularda Azınlığın görüş ve fikirleri hiçe sayılmaktadır. Müftülük makamları işgal altındadır ve Batı Trakya Türklerinin inanç özgürlüğüne vurulan darbe devam etmektedir. Bununla da yetinilmeyip 240 imam yasasıyla Müftülüklerimizden sonra camilerimize de göz dikilmiş, din ve vicdan özgürlüğüne darbeler vurulmuştur. Türk Azınlığın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına da yıllardır gözünü kapayan yetkililer, azınlık eğitiminin özerk statüsünü her geçen gün delmeye devam etmektedir.
Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocak 1988’i her türlü kısıtlama ve insan hakları ihlallerine karşı verdiği onurlu mücadelenin milâdı olarak anmaya devam edecektir.
Batı Trakya Türk Azınlığı, Yunan Hükümet Yetkililerinin Yunan Demokrasi tarihinin kara bir lekesi olan insanlık dışı ve haksız uygulamalardan vazgeçmesini talep etmeye devam edecektir.
‘29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Direniş Günümüzü’ ve bu mücadeleyi veren tüm soydaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”

 

İskeçe Türk Birliği

“35 Yıl Geçti Azınlığın Haklarında En Küçük Bir Gelişme Olmadı”

İskeçe Türk Birliği, 29 Ocak 1988’deki “Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü” yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “29 Ocak 1988’in üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen, azınlık toplumunun kolektif haklarında en küçük bir gelişme olmamıştır. Maalesef, mevcut sorunların üzerine yenileri eklenmiştir.” İfadelerine yer veriliyor.
Açıklama aynen aşağıdaki gibidir:
“29 Ocak Batı Trakya Türkünün Onur Günüdür, Kutlu Olsun”
“Batı Trakya Türk Azınlığı’nın bir asırlık ömründe haksızlıklara ve ayrımcılıklara karşı en önemli direnişi ve toplumsal tepki hareketi olan 29 Ocak’ın bir yıldönümünü daha yaşıyoruz.
29 Ocak’lar Batı Trakya Türk Toplumu için adeta bir milattır. Batı Trakya Türkünün haksızlığa, adaletsizliğe, ayrımcı uygulamalara karşı sesini yükselttiği ve haykırdığı 29 Ocak 1988’deki “Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü”nün üzerinden tam 35 yıl geçti.
29 Ocak; haksızlığa, ayrımcılığa, baskıya, Türk kimliğinin inkârına ‘HAYIR’ diyen, demokratik hakları için mücadele eden Batı Trakya Türk halkının onur günüdür. Batı Trakya Türkünün, kendisini istemeyen, kabul etmeyen, ikinci sınıf vatandaş muamelesini reva gören antidemokratik zihniyete ‘dur’ dediği milattır.
Bundan tam 35 yıl önce Batı Trakya Türkünün milli kimliğini inkâr eden zihniyet, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen uluslararası hukukun teminatı olan haklarımızı gasp etmeye devam ediyor.
Batı Trakya Türkü, ne yazık ki haksızlıklara maruz kalmaya, hukuk ve demokrasiden uzak uygulamalarla muhatap olmaya devam ediyor.
Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocaklarda gösterdiği irade ve ortaya koyduğu mücadeleler sayesinde basit vatandaşlık haklarına önemli ölçüde kavuşmuştur. Ancak 29 Ocak 1988’in üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen, azınlık toplumunun kolektif haklarında en küçük bir gelişme olmamıştır. Maalesef, mevcut sorunların üzerine yenileri eklenmiştir. Son yıllarda ise Türk azınlık kurumları ile azınlık temsilcileri kamuoyunda ve medyada sayısız hedef gösterme, ötekileştirme ve töhmet altında bırakmaya yönelik algı operasyonlarıyla karşı karşıyadır. Azınlık insanının kendi kurumlarına sahip çıkmasının, demokratik mücadelesine sahiplenmesinin önüne geçilmeye çalışılmakta ve insanımız çeşitli yöntemlerle sindirilmek istenmektedir.
29 Ocak 1990’da Batı Trakya Türküne karşı yapılan şiddet olayları ve saldırıların üzerinden ise tam 33 yıl geçmiştir. Bu topraklarda istenmediği duygusunu yaşamasına neden olan 29 Ocak 1990 saldırılarının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, vatandaşı olduğumuz Yunanistan devletinin hala bir özür dilemediğini hatırlatmak isteriz. Batı Trakya Türk Azınlığı, devletinden özür beklemektedir. Bu özür 33 yıldır gelmedi. Toplumumuzdan özür dilenmesi için bir 33 yıl daha beklenmeyeceğine inanmak istiyoruz.
Yeri gelmişken hatırlatmak isteriz ki; Batı Trakya Müslüman Türk Toplumunu yakından ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 15 yıl sonra hala uygulanmamakta, azınlığa karşı haksızlıklar devam etmekte, hak gaspından ve haksızlıktan bahseden Batı Trakya Türkleri ‘ötekileştirilmekte’ ve ‘hedef haline’ getirilmektedir. Batı Trakya Türkü, 29 Ocaklardan yıllar sonra bile haksızlıklarla, hukuk ve demokrasiden uzak uygulamalarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda AİHM’nin İskeçe Türk Birliği lehine verdiği olumlu kararının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen Yunanistan devleti bu kararı ve Türk azınlıkla ilgili AİHM kararlarını hala uygulamamaktadır.
İskeçe Türk Birliği olarak, HAK ARAMA DAVAMIZ uğrunda mücadele edip, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü’nü ve bu mücadeleye katkı sunan tüm soydaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.”
İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği

29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Bayramımız Kutlu Olsun!

Gümülcine, 29 Ocak 2023
29 Ocak 1988 tarihi, Batı Trakya Türklerinin milli kimliğinin inkârına karşı onurlu bir direniş gösterdiği, asla antidemokratik ayrımcılığı ve baskıları kabullenmeyeceğini dünyaya haykırdığı gündür. Asırlardır Türk kimliği ile kültür dairesini oluşturan Batı Trakya Türk Azınlığı, Türk geleneklerini terk etmeden, kendini bu ülkenin onurlu bir vatandaşı gibi hissederek, bu ülkede yaşayacağını güçlü bir sesle seslendirdiği gündür.
O gün cesaretle yollara düşen kahramanlar bizlere bu ‘Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Bayramını’ armağan etmişlerdir. Bizler, bu onurlu bayramı bizlere armağan eden kahramanları, bu anlamlı günün yıldönümlerinde her zaman yâd etmeye, bu davanın merhumlarına rahmet dilemeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.
İki yıl sonra Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’nü anmayı yasaklayan, tarih sayfalarında 29 Ocak 1990 gününü karaya boyayan, kendinde Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarına ait iş yerlerine dönük vandallığı hak gören faşizan tutumu asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.
Hakkı ve hukuku uluslararası antlaşma ile belirlenmiş bir azınlığın haklarının yıllardır gasp edilmesine sessiz kalan Avrupa Birliği’nin bu tutumunu da insanlık ve barış adına endişe ile izliyoruz. Bu tutum, yıllardır Avrupa Birliği’nin dillendirdiği, üzerinde hassasiyetle durduğu ve hatta kuruluş temellerini oluşturan demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, eşit eğitim hakkı gibi kavramlara olan inancımızı sorgulamamıza sebebiyet vermektedir.
Artık bu ülkede kendi kimlikleri ile tarihi derneklerimizin resmiyet kazanacağı, demokrasinin tüm nimetlerinden istifade edileceği, fikir hürriyetinin korkusuzca kullanılacağı, kurum başkanlarının yargı yoluyla ürkütülmeyeceği, hakkımız olan eğitimin arzu ettiğimiz gibi yapılacağı, okul kapatmalarına son verileceği, çift dilli Türkçe – Yunanca eğitim verecek anaokulları ile ihtiyaç duyulan alanda azınlık okullarının açılacağı ve gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı günlerin gelmesini diliyoruz.
Bu duygu ve temenniler içinde Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği olarak bir kez daha azınlığımızın 29 Ocak 1988 Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Bayramını içtenlikle kutluyor, 1990’nın 29 Ocak’ında toplumumuza reva görülen vandallığı da bir kez daha kınıyoruz.
BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU

Haberin devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu