Yunanistan Haber

Kılıçdaroğlu Yunan Naftemporiki Gazetesine Konuştu

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye seçimlerinden 10 gün önce Yunanistan’da "Naftemporiki" gazetesi ile özel bir röportaj yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye seçimlerinden 10 gün önce Yunanistan’da “Naftemporiki” gazetesi ile özel bir röportaj yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yunan Naftemporiki gazetesine verdiği özel mülakatta, “AB ve özellikle Yunanistan ile ilişkiler açısından “Üyelik müzakerelerini canlandırmak, aynı zamanda yasal ve düzenleyici standartları iyileştirmenin yanı sıra ilişkilerimizde istikrar, karşılıklı güven ve anlayışı yerleştirmek istiyoruz. 6 Şubat depremi, Yunanistan ve Türkiye olarak kaderimizin ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha gösterdi” İfadelerini kullandı.

Naftemporiki’nin haberinde şu ifadeler kullanılıyor:

Dış politikaya atıfta bulunarak, “Yurtta sulh, cihanda sulh” doktrininin geri dönüşüne kendini adadı. Açıkladığı gibi, bu varsayım, ülkemizin barışının, güvenliğinin ve refahının, daha geniş olarak dünyadaki olduğu kadar çevredeki gelişmelere bağlı olduğu anlamına gelir.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca, yeni bir işbirliği döneminden bahsederek, Akdeniz Birliği ülkeleri ile işbirliği yapılması gerektiğini önerdi. “Su için, barış için birlikte çalışacağız. Birlikte çalışmak zorundayız. Yunan kardeşlerimin iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini biliyorum. Daha sıcak yazlar, daha fazla yangınlar, her şeyi değiştiriyor. Bunu burada, Ege’nin diğer yakasında hissediyoruz. Şimdi harekete geçmezsek bu sorunlar zaman geçtikçe daha da kötüleşecek” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak Türkiye seçimlerine gelince, Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu zaferinden emin görünüyordu. “Otoriter bir rejimi demokratik yollarla yeneceğiz” dedi ve hayatın her alanında ve her vatandaşın hayatında baharın geleceğini vurguladı.

Önceliklerini sıralayarak beş ana nokta önerdi: Demokrasi, eğitim, dış politika, ekonomi ve toplumsal barış. Özellikle ideoloji, din, dil, ırk, cinsiyet ve kimlik ayrımı yapmayan hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini, ekonomik krizin sona erdirilmesini, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını, dış politikada ilkelerin benimsenmesini sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, diğer soruların yanı sıra göçle ilgili bir soruya, iktidara gelmesi halinde Türkiye’nin ülkeye tüm yasa dışı girişleri durduracağını ve sınırların güvenliğinin bir öncelik olacağını belirterek yanıt verdi.

“16 Cumhurbaşkanlığı uçağı satılacak”

Yönetimimin ilk aylarında alacağımız bazı ek tedbirler: Vergi yükünü işçilerin omuzlarından kaldıracağız. 100.000 bekleyen öğretmen atayacağız.

Emekli maaşlarını artıracağız.

Kamuda israfa son vereceğiz, israfın önlenmesi baştan başlayacak. 16 başkanlık uçağı satılacak ve itfaiye uçakları satın alınacak. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak, ifade özgürlüğü korunacak ve genişletilecektir. Siyasi Etik Kanunu çıkarılacaktır. Siyaset yolsuzluklardan temizlenecek. Yolsuzluk ve yurt dışına kaçırılan gelirlerin tahsili için Varlık Kurtarma Ofisi kurulacaktır. Tüm devlet okullarında tüm öğrencilere ücretsiz yemek sunulacak. Aile Destekleri Sigortası (“Aile Destekleri Sigortası”) yürürlüğe girecektir.

Kimsenin aç, evsiz kalmaması için insan onuruna yakışır bir sosyal yardım sistemi oluşturulacaktır.

Ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından yetersiz kalan afet yönetim sistemi, Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılacak. Depremzedelerin evleri ücretsiz yapılacak.

Başkanlığımın ilk 100 gününde gündemimizde olan en önemli hedeflerden sadece birkaçı bunlar.

“Ekonomik istikrar ve hukukun üstünlüğü“

Ancak hedefimiz açık: Ekonomik istikrarı sağlayacağız, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz ve ülkemizde demokrasiyi yeniden tesis etmek için çalışacağız. Türk vatandaşları kendileri için çalışacak ve refah içinde yaşayacak bir hükümeti hak ediyor. Ulusal İttifak ortakları ve ben, adil, özgür ve müreffeh bir geleceğe ulaşmak için yorulmadan birlikte çalışacağız.

Ulusal İttifak ortaklarımızla en temel ve hayati konularda hemfikiriz: İdeoloji, din, dil, ırk, cinsiyet veya kimlik temelinde ayrımcılık yapmayan bir devleti yeniden kurmalıyız. Bu amaçla Millet İttifakı’nın halkımıza sunduğu siyasi çoğulculuk, ayrım gözetmeksizin herkes için işleyen, özgün, demokratik bir siyasi sistem kuracağımızın en kesin teminatıdır.

“Hükümet programı”

Ulusal İttifak olarak, 2.000’den fazla hedefle dokuz kilit alanı, 75 alt bölümü kapsayan hükümet programımızı 30 Ocak’ta yayınladık.

Siyasi Mutabakat Metni (“Ortak Mutabakat Metni”), Türkiye’nin dünyanın yüksek gelirli ülkeleri arasına girmesi için ekonomi, iç ve dış politika, eğitim ve refah devleti konularındaki önerilerimizi özetlemektedir.

Ülkemize demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve refahı nasıl geri getireceğimiz konusunda birleşebileceğimizi, birlikte çalışabileceğimizi ve anlaşabileceğimizi Türk halkına kanıtladık.

Temel konularda ve politikalarda hemfikiriz. Ancak tabii ki Ulusal İttifak’taki ortaklar arasında da farklı görüşler var. Demokrasileri güçlendiren, diyaloğu ve tartışmayı teşvik eden gerekli ayrım budur. Farklılıklar bağlarımızı güçlendirir.

Ayrıca, benim başkanlığım ve Ulusal İttifak’taki ortaklarımızın çeşitliliği, devletin artık vatandaşlara bir bakış açısı, bir ideoloji veya dini bir doktrin empoze etmeye çalışmamasını sağlayacaktır. Aynı şekilde Türk kamu yönetimini de her türlü keyfimize boyun eğdirmeyeceğiz.

“Yurtta sulh cihanda sulh” doktrini Türk dış politikasına şanlı bir dönüş yapacaktır. Bu özdeyiş, ülkemizin barışının, güvenliğinin ve refahının, dünyadaki ve çevremizdeki gelişmelere bağlı olduğu anlamına gelir. Tüm devlet kurumlarının, kurumlarının ve liderlerinin yurtiçinde ve yurtdışında barışı korumak ve savunmak için çalışmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin “varlık nedenini” verdi. Cumhurbaşkanlığım ve Milli İttifak, ülkemizin kurum ve ilkelerin baltalanması nedeniyle yıllar içinde zayıflayan prestijini uluslararası alanda yeniden tesis edecektir.

Pratik olarak, “ülkede barış, dünyada barış” şu anlama gelir:

Avantajlı jeopolitik konumumuzu, ilkelerimiz ve uluslararası hukuk ve iç barış ve refah ile birlikte bölgesel anlaşmazlıkları arabuluculuk yapmak ve çözmek için kullanacağız.

Katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetler yaratmaya odaklanacak istikrarlı ve istikrarlı ekonomik büyümemiz, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecektir.

AB ve özellikle Yunanistan ile ilişkilerden bahsetmişken, üyelik müzakerelerini canlandırmak, aynı zamanda yasal ve düzenleyici standartları iyileştirmenin yanı sıra ilişkilerimize istikrar, karşılıklı güven ve anlayışı yerleştirmek istiyoruz. 6 Şubat depremi, Yunanistan ve Türkiye olarak kaderimizin ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha gösterdi.

Daha geniş Akdeniz bölgesi bizim için özellikle önemli çünkü işbirliği ve çok taraflı ilişkiler için birçok yeni fırsat görüyoruz. Bu bölgede tek bir ekosistemde yaşayan ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız 500 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Akdeniz için Birlik aracılığıyla, ortak programlar aracılığıyla iklim değişikliğinin en kötü etkilerini azaltacak ortak bir gündem geliştirmek ve uygulamak istiyoruz.

Bu yöndeki ilk adımımız, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yeniden tesis etmek ve para politikasını ülkemizde çok sayıda bulunan yetkin ve dürüst yetkililere emanet etmek olacaktır. İç ve dış pazarlarda güvene dayalı ilişkiler kurarak, dürüst ve şeffaf yönetişimi ve hukukun üstünlüğünü vurgulayarak, yeni doğrudan yabancı yatırımı çekmeye ve bunu girişimcilerimizle buluşturmaya başlayacağız. Bu arada, halkımızdan çalınan paranın izini sürmeye ve geri almaya başlayacağız. Planımız yalnızca mevcut mali krizden kurtulmamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte daha büyük krizleri de engelliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesini destekliyoruz. Savunma bütçesini artıracağız, askeri yeteneklerimize ve güvenliğimize yatırım yapacağız.

Akılcı bir temelde yapılması ve maliyetinin halkımız için çok yüksek olmaması koşuluyla, aynı zamanda siyasi altyapıyı da güçlendireceğiz.

Ancak kamu kasasına gereksiz bir yük getiren ve vatandaşa fayda sağlamayan sözde “Büyük Projeler” de var – bu projelerin birçoğunun eksik olduğu gerçeği kendini gösteriyor. Bu projelerin birçoğunun ekosistemler üzerinde de önemli bir olumsuz etkisi olmuştur. İnsanlara hizmet etmek yerine birçok proje bir avuç zengine hizmet ediyor. Orta sınıf alçaltıldı. Manipüle edilmiş, kayırmacı kapitalizm Türkiye’yi kasıp kavurdu. Herkes için çalışan bir ekonomiye ihtiyacımız var.

Bu kapsamda makroekonomik yönetimi sağlam temellere oturturken, vatandaşa fayda sağlamayı amaç edinecek akılcı ve uygulanabilir projelerde kamu ve özel sektör yatırımlarının önemli çalışmalarını teşvik edeceğiz.

“Çok yönlü strateji”

Bu bağlamda iddialı ve çok yönlü bir stratejimiz var:

İklimi koruyarak ve doğal afetlerle mücadele ederken, ülkenin sanayi dönüşümünü Türkiye’nin refahına katkı sağlayacak şekilde hızlandıracağız.

Bu amaçla 74 ilde 9 özel ekonomik bölge, 17 üretim merkezi ve 50 üretim üssü kurmayı planlıyoruz. Üretken hizmetleri küresel oryantasyon ve katma değer ile bütünleştirecek geliştirme projelerine odaklanıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki müşterileri kazanacak üretim hatlarını, ara ürünleri, parçaları ve bitmiş ürünleri ve hizmetleri tasarlayıp inşa ederken endüstriyel üretkenliği artıracağız.

Aynı şekilde enerjinin üretilme biçimini (özellikle güneş ve rüzgar enerjisi ile), suyun depolanmasını ve dağıtımını ve tarım ürünleri ve özellikle gıda ekiminin güçlendirilmesini değiştireceğiz.

Enerji özellikle kritik: Türkiye, Avrupa’nın en yüksek ikinci güneş enerjisi potansiyeline sahip ve rüzgar potansiyelinde tüm dünyada lider ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu faktörler bize eşsiz bir avantaj sağlıyor ve devasa yeni iş fırsatları ve işler yaratırken daha ucuz ve daha yenilenebilir enerji birimleri inşa etmede Akdeniz dünyasına liderlik etmemizi sağlayacak.

Evet, ayrıca dünyanın her yerinden ortaklıklara da açık olacağız. Amacımız, yatırımcıları cezbedecek bir finansal istikrar, güvenilirlik ortamı yaratmak ve güveni yeniden inşa etmektir. Daha önce bahsettiğim projeleri göz önünde bulundurarak, yönetimimizin ilk 4 yılında yıllık en az yüzde 5,5 büyüme sağlamayı ve önümüzdeki 6 yılda yüzde 6,2’lik reel büyüme hedefine ulaşmayı umuyoruz.

10 yılda yapacağımız yatırımlardan 785 milyar dolar gelir elde ederek GSYİH’yı iki katına çıkarmasını ve kişi başı geliri 20 bin doların üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Bu süreçte hükümetimizin ilk iki yılında enflasyonu tek hanelere indireceğiz.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ben iktidara gelir gelmez ülkeye yasadışı girişleri durduracağız. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak bir öncelik olacaktır. Düzensiz göç süreci, Türkiye’nin kaynaklarını yıllarca tüketti ve yıkıcı sosyo-ekonomik sonuçlara yol açtı – toplumsal gerilimleri körüklemekten bahsetmiyorum bile.

Bu sorunları çözmek için Suriyeli sığınmacılar için bir geri dönüş ve yeniden entegrasyon süreci başlatacağız. Ancak bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapacağız. Bu insanlar savaş, zulüm ve açlıktan kaçmak için ülkemize geldiler.

“Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşü”

Bu nedenle öncelikle Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerini sağlamalıyız. insanlığa karşı görevimizi iyi komşuluk ruhu içinde yerine getireceğiz. Sığınmacıların hayatlarını barış ve onur içinde yeniden inşa etmelerine olanak tanıyan kalıcı çözümler yaratmaya sürekli olarak çalışıyoruz. Bunun için öncelikle Suriye hükümeti ile görüşerek çok taraflı görüşmelere başlayacağız.

Türkiye’den ayrılan mültecilerin güvenliğini sağlamak için Suriye hükümeti ile bir protokol imzalanacak ve sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşünü Birleşmiş Milletler nezaret edecek.

Ayrıca insanların güvenli olmayan bir ülkeye dönmesini bekleyemeyeceğimiz gibi harap olmuş şehirlere de dönmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle, Suriye şehirlerinin ve altyapısının yeniden inşası en önemli öncelik olacaktır. Bunu Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte çalışarak yapacağız. Türk işadamları ve inşaat şirketleri bu yeniden yapılanma sürecine öncülük edecek. Orta ve uzun vadede, Suriyelileri güvenli ve çatışmasız bir Suriye’ye yerleştirmek AB, Türkiye ve genel olarak dünya için çok daha az maliyetli olacaktır. Ancak önümüzde gerçek bir uluslararası işbirliği ve sıkı çalışma gerektirecek daha büyük bir sorunumuz var.

“Akdeniz’de iklim kriziyle mücadele”

Akdeniz bölgesi dünyanın geri kalanından %20 daha hızlı ısınıyor. Bu nedenle Fırat ve Dicle nehirleri önümüzdeki 20 yıl içinde kuruma riskiyle karşı karşıyadır. Bu sadece Türkiye’nin güneydoğusunda tarımın zarar göreceği ve hidroelektrik santrallerimizin çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda güney komşularımız Suriye ve Irak’ta yaşayan 60 milyondan fazla insanın kuraklık ve kıtlıkla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Bu iki güçlü nehir kuruduğunda ne olacak? Suriye ve Irak’tan gelen iklim mültecileri Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya akın edecek.

Bu sorunu ele almak için bütünsel ve net bir planımız var. Mevcut su kaynaklarımızı verimli ve adil bir şekilde paylaşmaya, Suriye ve Irak’ta etkin su yönetimi tekniklerinin benimsenmesini desteklemeye devam edeceğiz. Ama en önemlisi, güneş enerjisiyle çalışan tuzdan arındırma tesisleri kurmaya başlayacağız. Yeşil enerji ve endüstriyel dönüşüme yatırım yapacağız. Bu, aksi takdirde iklim mültecisi olacak insanlar için binlerce yeni işletme ve düzinelerce yeni endüstri ve milyonlarca yeni iş anlamına geliyor.

“Yunan kardeşlerimizle işbirliği“

Su için, barış için birlikte çalışacağız. Birlikte çalışmak zorundayız. Yunan kardeşlerimin iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini biliyorum. Daha sıcak yazlar, daha fazla yangın, her şey değişir. Bunu burada, Ege’nin diğer yakasında hissediyoruz. Şimdi harekete geçmezsek, bu sorunlar zaman geçtikçe daha da kötüleşecek.

Uzmanlara göre küresel iklim krizinin en ciddi etkilerini Akdeniz bölgesi ekosistemi yaşayacak. Aynı ekosistemi paylaşan 500 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu nedenle Akdeniz Birliği ülkeleri ile yeni bir işbirliği dönemini başlatmayı umuyoruz.”

 

 

Haberin devamını oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu