Batı Trakya

Özgür Ferhat: ‘Önceliğim Topluma Hizmet ve Azınlığa Sadakat Olacaktır’

oylarımızın bölünmemesi ve risksiz bir şekilde seçilebilecek adaya azınlığımızın oy vermesi çok önemlidir.

Rodop SİRİZA milletvekili adayı Özgür Ferhat, GÜNDEM’in sorularını yanıtladı. Geçen seçimlerde milletvekilliğini kıl payı kaybettiğini hatırlatan Ferhat, halktan aldığı desteğin her geçen gün büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Pazar günü yapılacak seçime güçlü bir şekilde hazırlandığını belirten Özgür Ferhat, “Önceliğim her daim topluma hizmet, liyakat ve azınlığa sadakat olacaktır.” diye konuştu.

Rodop SİRİZA milletvekili adayı Özgür Ferhat, GÜNDEM’in sorularını yanıtladı. Geçen seçimlerde milletvekilliğini kıl payı kaybettiğini hatırlatan Ferhat, halktan aldığı desteğin her geçen gün büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Pazar günü yapılacak seçime güçlü bir şekilde hazırlandığını belirten Özgür Ferhat, “Önceliğim her daim topluma hizmet, liyakat ve azınlığa sadakat olacaktır.” diye konuştu.

Seçimleri SİRİZA’nın kazanacağına inandığını kaydeden Ferhat, “Yanlış politikaların üzerini çizip, hükümet ve azınlığımız arasında demokrasi ve adalete dayanan bir toplumsal anlaşma olması ve bu neticede tüm sorunlara azınlık ile yapılacak samimi ve ciddi diyalog sonucunda çözüm getirilmesi taraftarıyım.” dedi.

Milletvekili adayı Özgür Ferhat’ın seçimlere sayılı günler kala sorularımıza verdiği yanıtlar.

GÜNDEM: 21 Mayıs seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce sonuç ne olur? Hükümet kurulabilir mi?

Özgür FERHAT: Öncelikle SİRİZA Partisi Rodop ili milletvekili adayı olarak bu seçimlerin ülkemiz ve azınlığımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu seçimlerde halkımızın da bana vereceği destekle mecliste bölgemizin ve azınlığımızın sorunlarını en üst düzeyde dile getirmeyi hedefliyorum.

Bu seçimleri ülkemizin ekonomik dar boğazdan çıkması adına ve azınlığımız sorunlarına çözüm bulmak adına çok önemli buluyorum. Partimizin milliyetçi söylemlerden uzak olması ve herkesin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme düşüncesi içinde olması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bundan dolayı halkımızın da bizlere vereceği destekle bu seçimlerden hep beraber zaferle çıkacağımıza inancımız tamdır. Bölgemiz ve azınlığımız için bir kez daha hayırlı olsun.

Seçim sonucunu tam olarak tahmin etmek zor olsa da SİRİZA partisinin birinci geleceği ve toplumsal sorumluluk göstererek diğer siyasi ittifak güçleriyle hükümet kurulabileceği inancındayım. Aksi takdirde dört ile beş hafta içinde ülke yeniden seçime gidecektir ve orada iki büyük partiden biri yani SİRİZA ve Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde bitirip kutuplaşmanın sonuçlarından da yararlanarak hükümeti kuracaktır. Bizim iddiamız bir oy ile de olsa seçimi önde bitirip gelişmelerin hakimi olmaktır. Bunu başaracağımızı halkın şu anki güçlü iradesi göstermektedir.

GÜNDEM: Azınlık haklarıyla ilgili “kanayan yara” diye niteleyeceğiniz hangi başlıklar vardır? Çözüm önerileriniz nedir? Bunların çözülmesi konusunda umudunuz var mı?

Özgür FERHAT: Azınlığımızın hak ve hukuk mücadelesi verdiği fakat bir türlü çözülmeyen ya da çözülemeyen kurumsal ve toplumsal sorunları var. Bunların en önemlileri olarak adlandırabileceklerimiz azınlık eğitimimizdeki sorunlar. Bunların okullarımız, öğrencilerimiz ve genel statümüz üzerinde kalıcı hasarlar yarattığını görmekteyiz. İkinci olarak; azınlığımızın dini özgürlükleri çerçevesinde kendine öz dini kurumlarının azınlık tarafından yönetilememesi ve müftülük sorununun hala çözülememesi. Bu çerçeveye vakıflarımızın idaresinin azınlığımıza iadesini ve bu kurumların nihai görevinin toplumsal hizmet olarak halkımıza dönmesinin şart olduğunu da oturtmak gerek. Kalıcı çözüm olarak vakıf idaresinde seçim ile yönetimin gelmesini ve bu şekilde kurumun itibarının, şeffaflığının ve amaçlarının garanti altına alınmasının destekçisi ve siyasi garantörü olmayı amaçlamaktayım. Tabii ki önemli sorunlardan biri de kapalı olan, yasal işlem ve faaliyetlerini yapamayan, görevlerini yerine getiremeyen derneklerimizin sorunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının halen uygulanmaması. Geçmişin yanlış politikalarının üzerini çizip; hükümet, devlet ve azınlığımız arasında demokrasi ve adalete dayanan bir toplumsal anlaşma olması ve tüm sorunlara azınlık ile yapılacak samimi ve ciddi diyalog sonucunda çözüm getirilmesi taraftarıyım. Demokrasimizin büyüklüğü bu hususu çözebilecek kapasitetedir ve azınlık siyasetçisinin bu süreçte öncü kuvvet olması bir hayli önemlidir. Parti programımızın genişlemesine, kişisel siyasi öneri ve inisiyatiflerle bu sürece pozitif etki sağlamaktan duyduğum mutluluğu belirtmek ve mücadele azmimin güçlü bir şekilde devam ettiğini halkımıza bildirmek isterim. İyi niyet, hoşgörü ve istikrarlı cesur siyaset ile bu sorunlara çözüm getirebiliriz.

GÜNDEM: Seçim kampanyası çerçevesinde şehir ve kırsalda yaptığınız ziyaretlerde öne çıkan sorunlar nedir? Bu sorunların çözümü için nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?

Özgür FERHAT: Ziyaretlerimiz tüm halkımızla buluşup kucaklaşıp sorunları kaydetmeyi ve çözüm aramayı, öneriler sunmayı hedeflemektedir. Pahalılık, ekonomik kriz, işsizlik, yetersiz ve adaletsiz kalkınma, geleceğe dair kalıcı planlamaların olmaması ve azınlık bireylerinin yurt dışına ekonomik göçe zorlanması başlıca sorunlarımızı oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümü için eski malzemelerle yeni bir yapı yapmaktansa; yeni, çağdaş ve eşit kalkınma sağlayan, vatandaşa öncelik tanıyan, insanlarımızın refah ve huzur içinde doğdukları topraklarda yaşayabilecekleri bir vizyonla siyaset yapmayı amaçlıyorum. Yatırımların ve ekonomik fonların bölgeye ulaşmasını, tarım ve hayvancılıkta Avrupa Birliği’nin standartlarının getirilmesini, yeni sektörlerin bölgemize adapte olmasını, alım gücümüzün ve yaşam kalitemizi yükseltmeyi hedefliyorum. İş gücümüzü korumak ve ekonomik göç olayını durdurmak adına yeni iş sahalarının açılmasını ve istihdam sağlanmasını siyasi olarak desteklemekteyim ve hedeflemekteyim. Öte yandan, hükümet olarak gerçekleştireceğimiz ekonomik reformlar sonucu diğer sorunlara çözüm getirebiliriz.

GÜNDEM: Sizce Batı Trakya Türk Azınlığı seçmeninin kendisini mecliste temsil edecek milletvekilinden beklentisi nedir? Bir azınlık milletvekilinin öncelikleri neler olmalı size göre?

Özgür FERHAT: Azınlığımız öncelikle samimiyet, sadakat ve icraat beklemektedir. Boş vaatlerle kişisel çıkarlar güden, azınlığı araç olarak kullanan vekil değil, halkın iradesinin sembolü olan bir milletvekili ve temsilci istemektedir. Azınlık milletvekilinin ilk önceliği çok yönlü ve kolektif çalışması olmalıdır. Çok etkenli kalkınma prosedürünü hayata geçirebilecek vizyona sahip olması durumunda bölgemizde işleri yoluna koyabiliriz. Çağdaş gelişim ve adaletli ekonomik büyümeyi halkına taşıyabilmesi gerekmektedir. Diğer önemli öncelikleri; azınlık toplumunun refahını, itibarını, istikbalini ve kalıcılığını garanti altına almaktır.

GÜNDEM: Türk Azınlık seçmeninin oyunun, azınlık milletvekili adaylarına gitmesinin önemi ne? Azınlık insanı oyunu azınlık mensubu adaylara vermeli mi? Bu konuda azınlık seçmenine ne söylemek istersiniz?

Özgür FERHAT: Öncelikle azınlık oylarımızın azaldığını dikkate alarak, oylarımızın bölünmemesi ve risksiz bir şekilde seçilebilecek adaya azınlığımızın oy vermesi çok önemlidir. Azınlıktan değişik nedenlerle de olsa seçime bir çok aday katılmaktadır. Seçilebilecek adaya engel teşkil etmemesi için güçlü destek ile toplumu en iyi ifade ve temsil edecek adaya oy vermemiz çok önemlidir. Azınlık öncelikle görüş açısını ve siyasi olarak kendi adayını belirleyip seçmelidir. SİRİZA partisinden aday olduğum için bu kriterlerin azınlık için ayrıca bir pozitif etken olacağına inanıyorum.

GÜNDEM: Azınlığa dönük göç sorununu durdurabilecek ve istihdam sağlayıcı projeleriniz nelerdir?

Özgür FERHAT: Yatırımların toprağa ve üretime dayalı olması gerekiyor. Yeni nesil üretim projelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktayım. Tarım sektöründe azınlığımıza özgü tütün, kiraz; hayvan besiciliği desteklenmeli ve üretim şartları iyileştirilmelidir. Öte yandan, dört mevsim üretime geçmemiz için seracılık alanı kurulmalı. Önemli bir vizyon projemden de bahsetmek isterim. Ürünlerin toplanıp sayılabileceği ve çok sayıda kişiye sürekli istihdam sağlayabilecek olan merkezi bir Rodop ili tarım ürünleri hali. Diğer alanlarda eğitimli gençliğimize iş alanları açılması projelerini destekliyorum. Sanayide küçük iyileştirmelerle ve kolektif yönetim şekilleriyle çok sayıda iş imkanı sağlayabiliriz.

GÜNDEM: Sizce son yıllarda azınlık aleyhine uygulamaya koyulan en önemli yasa nedir? Ne gibi olumsuz sonuçlar doğurdu?

Özgür FERHAT: Son yıllarda azınlıkla diyalogdan ve gerçek ihtiyaçlarından çok uzak kalan, adeta hayal kırıklığı yaratıp işleri yokuşa süren birkaç yasa gözlemlemekteyiz. İki tane negatif öneme sahip yasa var. 240 İmam Yasası ve Yeni Demokrasi Partisinin meclise getirip PASOK’un da onayladığı müftülük yasası. Bunlar, kurumsal problemlerin daha da büyümesine neden olmuştur.

GÜNDEM: Azınlık milletvekilleri bağlı oldukları parti disiplininden pek kopamıyorlar. Siz kendinizi bu konuda ne kadar bağımsız hissediyorsunuz? Partim ne derse desin önceliğim azınlıktır diyebilecek misiniz?

Özgür FERHAT: En azından ismim kadar özgür olduğumu söyleyebilirim. Partime ve başkanıma sonsuz saygımın yanı sıra önceliğim her daim topluma hizmet, liyakat ve azınlığa sadakat olacaktır

Haberin devamını oku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu