Batı Trakya Haber

“Velilere Çocuklarını Azınlık Okuluna Göndermelerinin Önemini Bir Kez Daha Hatırlatmak İstiyoruz”

Türkçe’yi öğrenip yaşatmaları için onları kendi okullarına davet ediyoruz.”

Rodop–Meriç İlleri Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim ve 2020-2021 yeni eğitim yılı kayıtları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “velilere çocuklarını azınlık okuluna göndermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Okullarımızın ayakta kalmasını sağlamak ve hem Yunanca’yı, hem kendi dilleri olan Türkçe’yi öğrenip yaşatmaları için onları kendi okullarına davet ediyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

“OKULLARIMIZDA UZAKTAN EĞİTİM VE YENİ SEZON KAYITLARI”

“Değerli veliler, sevgili öğrencilerimiz,

Hepimizin bildiği gibi olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız ve koronavirüsün yol açtığı salgın nedeniyle okullarımız uzunca bir süreden beri eğitime ara vermiş durumdadır. Aynı fiziki ortamda yapılan “sınıfta eğitim”in ortadan kalkmasıyla birlikte, eğitimin uzaktan yapılması gündeme gelmiş ve “okulda eğitim”in yerini “evde eğitim” almıştır.

Her ne kadar uzaktan eğitim örgün eğitimin (sınıfta eğitimin) yerini tutmasa da, günümüz şartlarında bu bir mecburiyettir. Burada istenen, öğrencilerimizin eğitimden kopmamasını ve ders yılının asgari bir zararla kapatılmasını sağlamaktır. Bunu da öğretmen ve aileler birlikte yapmak durumundadır. Hele hele temel eğitimde küçük sınıflara aile desteği şarttır. Gerek öğretmenler, gerek öğrenci ve aileler olarak, teknolojiyi etkili biçimde kullanmasını öğrenip, uzaktan eğitim sistemine hızla adapte olarak, bu kötü durumu fırsata çevirmeye çalışacak ve gelecek için önemli bir kazanım elde etmiş olacağız.  Şimdiden gündelik yaşantımıza birçok yeniliğin girdiğine şahit olmaktayız. Senkron eğitim, asenkron eğitim gibi. Artık eş zamanlı uzaktan eğitim yani öğretmen ve öğrencinin aynı anda etkileşime girmesi haline “senkron eğitim”; aynı anda gerçekleşmeyen zaman ve mekânı ortadan kaldıran uzaktan eğitim yöntemlerine de “asenkron eğitim” dendiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Eğitim Bakanlığı’ nın okullar için önerdiği ve senkron eğitimde kullandığımız Webex, asenkron eğitimde kullandığımız e-me ve e-class uygulamalarını ve bunların nasıl çalıştığını yavaş yavaş öğreniyoruz. Normal şartlarda haftalar sürecek bir eğitimi gerektiren bu yeniliklerin ihtiyaç halinde kısa sürede öğrenildiğine şahit oluyoruz. Bu süreç ne kadar devam eder bilemiyoruz ancak biz kendimizi en kötü senaryoya göre hazırlamak ve gereken önlemleri almak zorundayız. (Ki okullarımız bu sezon açılsa bile uzakan eğitim artık yaşantımızın bir parçası olacak gibi gözüküyor.)

Devlet dahil, bu olağanüstü duruma karşı hazırlıksız yakalandığımız yadsınamaz bir gerçektir. Ancak biz öğretmenler olarak her türlü zorluğa, bütün teknolojik altyapı eksikliğine rağmen bu konuda elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Okullarımızın aniden kapanması, İletişimlerin uzaktan yapılması, internetin yavaş olması, uzaktan eğitimin yapılacağı eğitim platformlarının çökmesi gibi nedenlerle öğrencilerle sanal alemde buluşmamız hayli zaman aldı. Bunun sağlanması için öğretmenlerimiz, sitelerin gündüz yüklü olması nedeniyle geceleri çalışmak zorunda kaldı. Sonuç olarak artık her okul kendi sanal sınıflarını oluşturdu ve dersler başladı. Bu geçiş döneminde göstermiş oldukları sabır ve özveriden dolayı velilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü onların gayreti olmasa, bu şartlarda öğrencilerimizle buluşmamız olanaksızdı.

Bu zorlu süreçte azınlık okulları sunulan imkanları iyi değerlendirerek, öğrencilerine uzaktan eğitim için gerekli alt yapıyı oluşturup diğer okullarla birlikte derslere geçiş yapmayı başardı. Fedakar öğretmenlerimiz bundan böyle de bu ders yılını en az zararla kapatmanın derdinde olacaktır.

Velilerden ricamız, çocuklarını çevrimiçi (senkron eğitim) derslerine vaktinde katılmalarını ve diğer platformlarda verilen ödevleri tıpkı okulda olduğu gibi vaktinde yapmalarını sağlamalarıdır.  Bazı yerlerde internete erişim sorunları ve derse katılmak için gerekli cihaz (bilgisayar, tablet, laptop) eksikliklerinin olduğunu biliyoruz. Bu yönde devletin ve yerel yönetimlerin çalışmaları sözkonusudur. Umarız en kısa zamanda sorun çözülür bütün öğrencilerimiz derslere katılma imkanına kavuşur.  Eğitin uygulamaları, cep telefonu veya sabit telefonlarla eğitim yapılmasına imkan verdiklerinden, şimdilik bu imkanların kullanılmasını ve her halükarda çocuklarımızın öğretmenleriyle uzaktan temasını sağlamalarını ailelerden rica ediyoruz.

2020-2021 Eğitim Yılı kayıtlarına gelince,

Yaşanılan olağanüstü durum nedeniyle yeni sezon kayıtlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre,

Önceki yıllarda 1 – 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan kayıtlar, çıkarılan yeni yönetmeliğe göre 15 – 30 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıca öğrencilere uzaktan kayıt imkanı da tanınmaktadır. Konuyla ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Azınlık okulu her şartta öğrencisine eğitim vermeye devam etmekte olup yeni öğrencilerini karşılamaya hazırdır. Özellikle birinci sınıfa yeni kaydını yaptıracak olan çocuklarımızın velilerine, bu konuya gösterecekleri hassasiyetlerinden emin olarak, çocuklarını azınlık okuluna göndermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Okullarımızın ayakta kalmasını sağlamak ve hem Yunanca’yı, hem kendi dilleri olan Türkçe’yi öğrenip yaşatmaları için onları kendi okullarına davet ediyoruz.”

Yönetim Kurulu adına

G.Sekreter                                                     Başkan

Hakkı HACI                                                 Salih AHMET

Haberin devamını oku

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu