Batı Trakya Haber

Uyanın!! İskeçe Türk Birliği’nin Yasaklanması, Batı Trakya’da Türklüğün Yasaklanmasıdır!

Kimliğin İnkar Ediliyor, Türk olarak yok sayılıyorsun, şimdi ortaya çıkma ve hak hukuk arama ve yapılmak istenene karşı çıkmak zamanı.

Kimliğin İnkar Ediliyor, Türk olarak yok sayılıyorsun, şimdi ortaya çıkma ve hak hukuk arama ve yapılmak istenene karşı çıkmak zamanı. Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsil ettiğinizi söyleyen siz siyasiler neredesiniz? Bunu da mı sessiz sedasız geçiştireceksiniz?

Yunanistan Yargıtayı (Arios Pagos), İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün iade edilmesi talebini yine reddetti. Ancak Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı (halk ve STK’lar) bu karara tepkili ve tek vücut İskeçe Türk Birliği’nin etrafında kenetlendi.

Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Eyalet  Başkan Yardımcıları ve diğer siyasiler hariç, Azınlığın kurum ve kuruluşları İTB’ye en azından destek amaçlı birer yazılı açıklama yayınladılar.

İşte o açıklamalar:

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)

ABTTF Başkanı:

“Yargıtay’ın 38 yıldır hukuk mücadelesi veren İskeçe Türk Birliği ile ilgili verdiği karar ülkemiz Yunanistan’ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saydığını bir kez daha göstermiştir.”

“Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Yargıtay’ın 38 yıldır hukuk mücadelesi veren İskeçe Türk Birliği ile ilgili verdiği karar ülkemiz Yunanistan’ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saydığını bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarını ivedilikle uygulaması ve Yargıtay’ın Mahkeme’nin içtihadı ışığında karar vermesi yönünde yaptığı tüm uyarı ve çağrılarını görmezden gelmiştir. Yargıtay kararı ile AİHM kararları yok sayılırken hukukun ülkemizde işlemediği ispat edilmiş oldu. ABTTF olarak demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkemizde demokrasini özde değil sözde olduğunu yıllardır Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi nezdinde muhataplarımıza aktarıyoruz. Hak arama mücadelesinde İskeçe Türk Birliği’ni desteklemeye devam edecek, ülkemizde ‘Batı Trakya’da Türk yoktur’ resmi politikasının bir izdüşümü olan Yargıtay’ın verdiği karar hakkında uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendireceğiz.”

 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK)

AÇIKLAMA

“Yunanistan Yargıtay Mahkemesi (Arios Pagos) 30 Haziran 2021 Çarşamba günü açıkladığı kararla; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması ve İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün iade edilmesi talebini reddetti.

Yunanistan’ın “Batı Trakya’da Türk yoktur” politikasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan uygulamalardan vazgeçilmemesi son derece düşündürücü ve endişe vericidir. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, İskeçe Türk Birliği lehine verdiği kararın ise uygulanmasını beklediğimiz 13 yıllık sürecin daha da uzayacak olması vatandaşı olduğumuz Yunanistan adına hiç şüphesiz utanç verici bir durumdur. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak devam eden inkârcı ve antidemokratik tutum karşısında endişemizi ifade etmek istiyoruz.

Yunanistan Yargıtay Mahkemesi’nin, AİHM kararının uygulanması doğrultusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yıllardır yaptığı ve son dönemde de yoğunlaştırdığı çağrı ve uyarıları dikkate almayarak, İskeçe Türk Birliği’nin talebini reddetmesi karşısında derin hayal kırıklığımızı ifade etmek isteriz. Ülkemiz Yunanistan’da uluslararası hukuk, insan ve azınlık hakları ile demokrasi ve eşitlik kavramlarının özellikle son yıllarda zarar gördüğünü, Yargıtay’ın son İTB kararıyla bir kez daha yaşamış olduk. Bu durum karşısında tepkimizi ve hayal kırıklığımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

 

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB)

“30 Haziran Çarşamba günü Yunanistan Yargıtay Mahkemesi, AİHM’nin İskeçe Türk Birliği adına yasal olarak faaliyet göstermesi onayını, aynen 16 Ekim 2020’de olduğu gibi reddetti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun son yıllarda ısrarla üzerinde durduğu, birliğe destek verdiği bu konuya ne yazık ki ülkemiz Yunanistan’dan 38 yıldır herhangi olumlu bir cevap gelmemesi insan hakları, demokrasi, azınlık hakları kavramlarına yakışmamaktadır.

AİHM’nin 13 yıldır İskeçe Türk Birliği’ne olan desteği, haklı davasını mahkeme kararı ile onaması ve bu konuda yetkilileri kararları uygulamaları için defalarca uyarması ne yazık ki olumlu yönde bir netice ile sonuçlanmamış, kararlar ülkemiz tarafından reddedilmiştir.

İskeçe Türk birliği gibi köklü bir derneğin resmi olarak bir an evvel faaliyet göstermesi adına AİHM kararlarının uygulanmasının ülkemizin demokrasisine büyük katkıda bulunacağını bir kez daha vurgulamak ister, Birliğe haklı davasında tüm desteğimizi sürdüreceğimizin altını çizmek isteriz.”

 

Gümülcine Türk Geçler Birliği (GTGB)

AÇIKLAMA

Yunanistan Yargıtay Mahkemesi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün iade edilmesi talebini reddetti.

Söz konusu karar, Batı Trakya Türk toplumunun toplanma ve dernekleşme haklarına olduğu kadar, uluslar arası anlaşmalardan ve temel insan haklarından doğan haklı talebi göz ardı etmektedir. İsminde ‘’Türk’’ kelimesi bulunduğu için derneklerin faaliyetlerine müsaade etmeyen Yunan yargısı, AİHM’in derneklerimiz lehine vermiş olduğu kararları uygulamamakta ısrar etmektedir.

Umuyoruz ki verilen bu haksız karar bir an önce yasalar önünde eşitlik ve demokrasi normları ile yeniden gözden geçirilip gereği yapılır.”

 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB)

“İskeçe Türk Birliği ve diğer derneklerin adalet bekleyişi doludizgin devam ediyor…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İskeçe Türk Birliği lehine verdiği kararın 13 yıldır uygulanmasını bekleyen İskeçe Türk birliği, kararın uygulanmasına dönük açtığı davanın 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Yunanistan Yargıtay Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından reddedilmesi sadece İskeçe Türk Birliği camiasında değil tüm azınlık mensuplarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Azınlığımızın geleceği için kaygı verici olarak tanımladığımız bu kararın tarafımızdan kabul edilemez olduğunu, ne insan ne de azınlık hak ve hürriyetleriyle bağdaşmadığını belirtiriz.

Yargıtay Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasına yönelik Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yıllardır yaptığı ve son dönemde yoğunlaştırdığı çağrı ve uyarıları dikkate almayarak, İskeçe Türk Birliği’nin talebini reddetmesini endişe ile karşılıyoruz. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak bu inkârcı ve antidemokratik tutumun ısrarla sürdürülmesini hem insan haklarına gösterilen saygı hem de demokrasimiz adına büyük bir kayıp olarak görüyoruz.

Azınlığımızın hak arama mücadelesinde İskeçe Türk Birliği davası mihenk taşıdır. Bu sebeple İskeçe Türk Birliği’nin adalet tecelli edinceye kadar hukuk çerçevesinde sürdüreceği hak arama mücadelesinde her azınlık mensubu gibi bizler de İTB camiası ile bugüne kadar olduğu gibi dayanışma içinde olacağımızı ülke ve dünya kamuoyuna açıkça belirtiriz.”

 

Batı Trakya Türk Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)

AÇIKLAMA

“Yunanistan Yargıtay Mahkemesi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün iade edilmesi talebini reddetti.

AİHM’nin  İskeçe Türk Birliği’nin  haklı davasını mahkeme kararı ile onamasına rağmen Yunanistan Yargıtay Mahkemesi’nde olumlu yönde bir netice ile sonuçlanmamış ve kararlar ülkemiz Yunanistan tarafından reddedilmiştir.

Ülkemiz Yunanistan’da uluslararası hukuk, insan ve azınlık hakları ile demokrasi ve eşitlik kavramlarının özellikle son yıllarda zarar gördüğünü, Yargıtay’ın almış olduğu son İTB kararıyla bir kez daha görmüş olduk.”

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak  verilen bu haksız kararın bir an önce yeniden gözden geçirilip gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”

Haberin devamını oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu