Batı Trakya Haber

Medreselerle İlgili Başbakan Miçotakis’e Mektup Gönderilecek

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın eğitiminde önemli bir konuma sahip olan Medreselerde yaşanan son gelişmeleri ele alarak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Miçotakis hükümetinin Medreselerlerin statü ve işleyiş şekliyle ilgili yaptığı değişiklikler değerlendirildi. Toplantı sonrasında alınan kararlarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

“Azınlığın gerçek temsilcilerinin görüş ve önerilerini de dikkatle değerlendirmesini ümit ediyoruz.”

AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 10 Ağustos 2020 tarihinde toplanarak, son dönemde gündeme gelen gelişmeleri görüşmüştür.

Toplantıya Gümülcine Medresesi temsilcileri de katılmış olup, bu bağlamda Medreselerin işleyişine önemli değişiklikler getiren yeni yasa hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Söz konusu yasayla getirilen değişikliklere ilişkin kısa bir not ayrıca bu duyurumuzun ekinde halkımızın bilgisine sunulmaktadır.

Yapılan görüş alışverişi neticesinde ve Medrese temsilcilerinin önerileri temelinde anılan değişikliklerin hukuki temelden yoksun olduğunu somut belgeleriyle ortaya koyan bir mektup hazırlanması ve hazırlanacak bu mektubun Başbakanımız Sn. Kiryakos Miçotakis dâhil ilgili tüm mercilere gönderilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Diğer taraftan, ülkemiz Yunanistan ekonomik tasarruf gerekçesi ve öğrenci azlığı bahanesiyle, Azınlık okullarını kapatmaya maalesef devam etmektedir. Bu yıl kapatılacağı açıklanan sekiz Azınlık İlkokulu ile birlikte, 2000’li yılların başından bu yana faaliyette olan okul sayısı yarı yarıya azalmış olacaktır.

Başta Lozan Antlaşması olmak üzere çeşitli uluslar arası belgelerle Azınlığımıza tanınmış olan eğitim özerkliğini ortadan kaldırma teşebbüsü olarak gördüğümüz bu girişimlere bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.

Kısa süre önce kurulan ve çalışmalarına başlayan “Trakya Kalkınma Komisyonu”nun bölgemizdeki ekonomik sorunların yanı sıra Azınlığımızın eğitim alanı dâhil çeşitli alanlarda karşı karşıya olduğu bu uluslar arası hukuka aykırı ayrımcı yaklaşım ve uygulamaları da yapıcı bir yaklaşımla ele almasını ve Azınlığın gerçek temsilcilerinin görüş ve önerilerini de dikkatle değerlendirmesini ümit ediyoruz.”

 

İLGİLİ YASALAR

  • 29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazete yayınlanmış olan yasanın 32. Maddesinin başlığı Özel Eğitimin Geliştirilmesi ve Başka Acil Hükümler Başlığı ile yayınlanmıştır.
  • Bu maddeyle Trakya Medreselerinin konuları ele alınmış ve 2621/1998 sayılı yasanın dördüncü maddesinin birinci paragrafının üçüncü bendine özet olarak şunlar ilave edilmiştir:
  • Medrese Encümen Heyeti üyelerinin sayısı üçten, beş kişiye çıkarılmış ve görev süreleri iki yıla indirilmiştir.
  • Ayrıca yetkilerini, her türlü ekonomik, idare ve çalışma usulü Eğitim Bakanının kararı ile belirlenecektir. Bu beş kişilik heyet belirleninceye kadar var olan Encümen Heyetlerinin görevleri, sadece tadilat, maaşların ödenmesi, hesapların ödenmesi ve temizlik işçilerinin ödenmesi olarak sınırlandırılmıştır.
  • İkinci paragraf ile Encümen Heyetinin Eğitim Bakanının kararı ile oluşturulması, üçüncü paragrafta ise başkanın tayinli müftü olması öngörülmektedir. Diğer dört üyenin velilerden seçileceği de beyan edilmektedir. Yine 2621/1998 sayılı yasanın dördüncü maddesinin birinci paragrafının 4. Bendine ilave edilen Medrese Encümen heyeti seçim işlemleri, görev ve süresini belirlenmesi, Eğitim Bakanı’nın kararıyla olacağı aktarılmaktadır. Aynı maddenin altıncı bendine ilave olarak Medrese yurtlarının kurulması ve çalışması ele alınıyor, Medreselerin yeni bir yurt kurması ve çalıştırması için Medreseleri Denetleme Kurulu’nun Eğitim Bakanlığına sunacağı olumlu bir rapor zorunlu kılınmıştır.
  • Dördüncü paragraf ile de Medreselerde çalışan sözleşmeli eğitimcilerin görev sürelerinin 31 Ağustos 2020 tarihinde zorunlu olarak sona ereceğini yazıyor. Azınlık okulları için çıkarılan 1952 tarihli yasa itibari ile Azınlık okulları ilk, orta, lise ve medreseler de dâhil olmak üzere bir bütün olarak kabul edilmektedir. Yine aynı yasa Encümen Heyetlerinin görev, yetki ve görev sürelerini alenen beyan etmektedir.
  • En son çıkarılan 4713/2020 sayılı yasa Azınlık okullarının bölünmesine ve parçalanmasına hizmet etmektedir. Halen geçerli olan 694/1977 sayılı yasanın birinci maddesinin birinci paragrafı 1923’te imzalanan Lozan barış anlaşmasına hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Aynı yasanın altıncı maddesi ise Encümen yetki ve görevlerini belirlemektedir. Yukarıda bahsi geçen tüm yasalar ve daha sonra imzalana kültür anlaşmalarında Azınlık okulları dendiğinde tüm Azınlık okulları kast edilmektedir. Dolayısıyla, en son yapılmış olan düzenleme ile Medreseleri Azınlık okullarından ayırmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmemektedir ve bu madde hukukun güvenilirliği ilkesine aykırıdır.

Haberin devamını oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rastgele Haberler

Başa dön tuşu
EnglishGermanGreekTurkish