Ελληνικά Νέα

Η Τουρκική Κοινωνία της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2019

Συνοπτικές Πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε η έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της ΗΠΑ του 2018 της Ελλάδος-

15.03.2019

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ του 2018 της Ελλάδος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα προβλήματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης διατυπώθηκαν στην έκθεση επιφανειακά και με ατελή τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF), στην παράλληλη έκθεση που υπέβαλε στις αμερικανικές αρχές, έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για τα ζητήματα που σχετίζονται με την τουρκική κοινότητα στη Δυτική Θράκη και ανέφερε τις τρέχουσες εξελίξεις που δεν καλύπτονται στην έκθεση των ΗΠΑ.

Στην παράλληλη έκθεσή της, η ABTTF υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την εθνοτουρκική ταυτότητα της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης και δήλωσε ότι σήμερα δεν υπάρχει καταχωρημένα στα τοπικά δικαστήρια στην Ελλάδα επίσημη ένωση που περιλαμβάνει το όνομα ”Τουρκική”.

Η ΑΒΤΤF παρατήρησε ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εφαρμόσει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Ν. Έβρου, παρόλο που έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια. H ABTTF τόνισε επίσης ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ακολουθεί στενά την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις υποθέσεις «Μπεκίρ Ουστά» και παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη νομική διαδικασία στα εθνικά ελληνικά δικαστήρια.

Όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης, η ABTTF δήλωσε ότι η αυτονομία της εκπαίδευσης της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη, η οποία κατοχυρώθηκε από τις Συνθήκες, υπονομεύθηκε από τις πολιτικές και τους νόμους της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεσή η ABTTF πρόσθεσε ότι τα δίγλωσσα δημοτικά σχολεία μειονοτήτων έκλεισαν για οικονομικούς λόγους και ο αριθμός των δημοτικών σχολείων μειονοτήτων που ήταν 194 το 2008 μειώθηκαν σε 128 το 2018. H ABTTF δήλωσε ότι δεν υπάρχουν δίγλωσσα νηπιαγωγεία όπου τα παιδιά που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης σε μικρής ηλικίας να μπορούσαν να μάθουν Τουρκικά στην πρώιμη παιδική ηλικία και ότι η ελληνική κυβέρνηση αγνοεί τα αιτήματα της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης να ανοίξουν στην περιοχή δίγλωσσα νηπιαγωγεία στην τουρκική και ελληνική γλώσσα. Καλώντας την Ελλάδα να επιστρέψει την αυτονομία της εκπαίδευσης της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης, η ABTTF ζήτησε το άνοιγμα των τουρκοελληνικών δίγλωσσων νηπιαγωγείων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος των μειονοτήτων.

Στην παράλληλη έκθεσή της, η ABTTF επεσήμανε ότι οι διώξεις με στόχο τον εκφοβισμό και την καταστολή των εκπροσώπων και αξιωματούχων της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη συνεχίστηκαν και το 2018, ενημέρωσαν ότι έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον του Ιμπραήμ Σερήφ, εκλεγμένου Μουφτή της Κομοτηνής εν λόγω ”αντιποίηση αρχής.”

Όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας, η ABTTF υπενθύμισε ότι η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τους θρησκευτικούς ηγέτες τους με τη Συνθήκη της Αθήνας του 1940 και τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και εξήγησε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τους Μουφτήδες που εκλέγονται από την τουρκική κοινότητα στη Δυτική Θράκη.

Επιπλέον, η ABTTF δήλωσε ότι ο νόμος που εγκρίθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2018, ο οποίος καθιστά προαιρετική τις εξουσίες της σαρία που χρησιμοποιούν οι Μουφτήδες στον τομέα της οικογένειας και της κληρονομιάς, είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατάργηση της θρησκευτικής αυτονομίας της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη.

Για την Έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ελλάδος του 2018:

https://www.state.gov/documents/organization/289379.pdf

Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης αναμένει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ εδώ και 11 χρόνια- 27.03.2019

Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης (ΤΕΞ) ιδρύθηκε το 1927, αλλά το 1983 κατεβάστηκε η ταμπέλα και έκλεισε το 1986 λόγω της λέξης «Τουρκική» στο όνομά της, η ΤΕΞ αναμένει την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επιστροφή της επίσημης νομικής οντότητας της στο 11ο έτος της με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 27ης Μαρτίου 2008 ότι η Ελλάδα παραβίασε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης έκλεισε λόγο της λέξης «Τουρκική» στο όνομά της, με τον ίδιο λόγο οι ενώσεις που δεν καταχωρήθηκαν η Πολιτιστική Ένωση Τούρκων Γυναικών Ροδόπης και τον Σύλλογο Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου , με αποτέλεσμα προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να δικαιωθούν. Το ΕΔΑΔ, το 2007-2008, με τις τρείς αποφάσεις που πήρε δικαίωσε τις ενώσεις και αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε την ελευθερία του συνεταιρισμού της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης. Η Ελλάδα καταδίκαστηκε με την αιτιολογία παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σχετικά με τις τρεις ενώσεις που ανήκουν στην τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης υπό όνομα ”Μπεκίρ Ουτσά ” η Τουρκική Ένωση Ξάνθης (ΤΕΞ) , το Πολιτιστικό Σύλλογο Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Ν. Έβρου με (Αίτηση υπ ‘αριθ. 35151/05) οι ενώσεις απαιτούν την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ.

Με αιτήσεις που υπέβαλαν για εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ στο εσωτερικό δίκαιο απορρίφθηκαν οι αιτήσεις με την αιτιολογία ότι δεν επιτρέπει το εσωτερικό δίκαιο την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Το ΕΔΑΔ με τις αποφάσεις του κατά της Ελλάδος για τις ενώσεις που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες που ζουν στην Ελλάδα έχει αποδεχθεί μετά την ψήφιση του νέου νόμου με τροποποιήσεις που θα επέτρεπε στα ελληνικά εθνικά δικαστήρια την εφαρμογή των αποφάσεων του

ΕΔΑΔ στις 10 Οκτωβρίου 2017 στη Γενική Συνέλευση. Μετά την έκδοση του νόμου 4491/2017 η Τουρκική Ένωση Ξάνθης υπέβαλε αίτηση στο Εφετείο Θράκης στις 9 Φεβρουαρίου 2018 με αίτημα επιστροφής του επίσημου νομικού προσώπου. Στην απόφαση τις 22 Ιουνίου 2018 του Εφετείου της Θράκης έχει απορριφθεί την αίτηση της Τουρκικής Ένωση Ξάνθης υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει εσωτερικού δικαίου μετά την απόφαση του ΕΔΑΔ πριν από την ψήφιση του νόμου με αριθμό 4491/2017, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 για να επιτρέψει την εφαρμογή των αποφάσεών του ΕΔΑΔ. Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.iskeceturkbirligi.org/page.php?ref=oku&eid=4532

Παρατάθηκε η θητεία τον Πρόεδρο της Διοίκησης των Βακουφίων Κομοτηνής και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- 08.04.2019 Παρατάθηκε 1 έτος η θητεία της αντιπρωσοπείας που διαχειρίζεται τα βακούφια της Τουρκικής κοινότητας που ζει στην Κομοτηνή της Ελλάδας. Με την υπογραφή του υπεύθυνου Συντονιστή Γενικής Γραμματείας Ιωάννης Σάββας από την Κεντρική Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με την απόφαση στις 8 Απριλίου του 2019,ο Σελίμ Ισμαήλ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Βακουφίων Κομοτηνής θα εξυπηρετήσουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2020.

Το 1923 με την Συνθήκη της Λωζάννης δόθηκε στην Τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης, το δικαίωμα να ιδρύει, να διοικεί και να ελέγχει τα δικά της βακούφια και να καλύπτει τα δικά της έξοδα. Αλλά στην Ελλάδα η στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία το 1967 και έμεινε ως το 1974 κατάργησε τις διοικήσεις βακουφίων Κομοτηνής και Ξάνθης και καθόρισε και διόρισε στην θέση τους άλλες.

Η Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης η οποία από το 1967 κι εντεύθεν δεν έχει λόγο στην διοίκηση των βακουφίων, παρά τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις της, το 2008 ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος αντί να επιφέρει λύση, κατέστησε την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη. Ο νέος νόμος άνοιξε τον δρόμο, για πώληση βακουφικών περιουσιών και για απόδοση τους στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Ως Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης στα πλαίσια της θρησκευτικής της αυτονομίας, κάνουμε έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να αποδώσει το δικαίωμα της ελεύθερης εκλογής των διοικήσεων βακουφίων και επειγόντως να τερματίσει την συνεχιζόμενη λεηλασία των βακουφικών περιουσιών.

Daha Fazla Göster

İlhan Tahsin

BİRLİK Gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni, Tek Rumeli TV. Yunanistan Temsilcisi.. Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi.. İnternet sitemizde yayınlanan, yazı\görseller tarafımıza(İlhan Tahsin) birlikgazetesi.org'a aittir. İzinsiz veya ''Kaynak'' belirtmeden kopyalama yapıp sitenizde sunum yapmak yasaktır.

İlgili Makaleler

Haber Hakkında Bir Yorum Bırak...!

avatar
  Subscribe  
Bildir
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı